www.fysiotherapie-schotlandstraat.nl is een initiatief van de maatschap Fysiotherapie Schotlandstraat.

Hoewel de inhoud van deze website met zorg is samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig is, kunnen de samenstellers geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid ervan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie na enige tijd verouderd, of niet meer correct is. De maatschap Fysiotherapie Schotlandstraat is daarom niet aansprakelijk voor gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internet-site.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, in welke hoedanigheid dan ook. Wijzigingen en/of typefouten worden voorbehouden. De website word genereert en krijgt data aangeboden door derden en heeft deze vrijblijvend opgenomen. Derhalve wordt iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid uitgesloten.

Toepasselijk recht en geschillen

Deze voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende en/of verband houdende met deze voorwaarden en/of gebruik van deze website worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.