• Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • Het is verboden te roken in iedere ruimte.
 • Praktijk Fysiotherapie Schotlandstraat is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 • U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraken.
 • U dient bij de 1ste afspraak/screening uw legitimatiebewijs mee te nemen.
 • Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden. Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen bij u in rekening te brengen.
 • Gebruik van mobiele telefoons is ongewenst i.v.m. verstoring van de behandeling.
 • Bij iedere behandeling kunt u een eigen badhanddoek en uw afsprakenkaartje mee nemen.
 • U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door de therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p. bij de receptie of gebruik de bel.
 • Bediening van de apparatuur en de computer wordt uitsluiting door de fysiotherapeut gedaan.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar.
 • Alle fysiotherapeuten die werken in de praktijk Fysiotherapie Schotlandstraat zijn geregistreerd in het Bigregister en in het Centraal Kwaliteitsregister. Dit geldt ook voor alle verbijzonderingen.
 • De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Informatie hierover vindt u in de wachtkamer.
 • De praktijk houdt zich aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten/consumentenfederatie en het KNGF.
 • De praktijk hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens volgens de AVG richtlijnen. U kunt de ‘privacy policy’ inzien op de website v.d. praktijk; www.fysiotherapie-schotlandstraat.nl
 • De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).
 • U heeft recht op inzage in uw dossier en het ontvangen van een afschrift van gegevens daarover.
 • U heeft de betalingsvoorwaarden ontvangen en gaat daarmee akkoord. De tarieven worden aangegeven in de wachtkamer.